Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định những công lao đóng góp to lớn của luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và đất nước. Đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tấm gương đạo đức trong sáng, suốt đời cống hiến, hy sinh vì nước, vì dân của ông. Dự kiến, lễ kỷ niệm sẽ được Đài Truyền hình VN, Đài Truyền hình TPHCM và Đài Tiếng nói VN tường thuật trực tiếp. 

T.Giang