ĐH tổng hợp Hawaii có 10 trường ĐH trực thuộc, hằng năm có hơn 600 chương trình đào tạo khác nhau với tổng số sinh viên là 77.800. Từ năm 1997, ĐH Hawaii đã hợp tác, hỗ trợ ĐH Ngoại thương Hà Nội chuẩn hóa chương trình đào tạo cho sinh viên và đây cũng là trường ĐH đầu tiên của Mỹ mở rộng quan hệ hợp tác về giáo dục với VN. Năm 2000, Trường ĐH Quản trị Kinh doanh (QTKD) thuộc ĐH Tổng hợp Hawaii (gọi tắt là Trường ĐH QTKD Shidler – ĐH Hawaii) đã liên kết với Khoa QTKD ĐH Quốc gia Hà Nội mở 4 khóa đào tạo thạc sĩ QTKD, đến nay đã có 120 học viên tốt nghiệp. Nhiều học viên của chương trình này hiện giữ các chức vụ quan trọng của các tập đoàn kinh tế lớn. Hiện ĐH QTKD Shidler đã hợp tác với Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TPHCM đào tạo thạc sĩ QTKD tại TPHCM.

Tại lễ kỷ niệm, một số tổ chức đầu tư tài chính VN, đại diện Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN đã ký kết thỏa thuận thành lập ĐH Quốc tế Mỹ tại VN. 

Tin –ảnh: N. Dương