Trong đó, dành trên 40 tỉ đồng để đầu tư trực tiếp trên lĩnh vực nông nghiệp và trên 46 tỉ đồng cho lĩnh vực chế biến tơ tằm theo mô hình gắn kết các nhà máy chế biến và vùng nguyên liệu.

Trước mắt, Lâm Đồng sẽ kết hợp cùng Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam để phát triển ổn định khoảng 9.000 ha dâu tằm vào năm 2010 tại các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng và thị xã Bảo Lộc.

l UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án phát triển chăn nuôi dê trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ nay đến năm 2010 với tổng mức đầu tư là 31,956 tỉ đồng nhằm giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho bà con dân tộc ở các vùng sâu,vùng xa. Trước mắt, trong các năm 2005-2006, Lâm Đồng sẽ đầu tư cho khoảng 700 hộ xây dựng chuồng trại, cung cấp cho mỗi hộ 10 con dê cái và 1 dê đực đồng thời hướng dẫn cặn kẽ các biện pháp chăn nuôi phấn đấu đến năm 2010 cả tỉnh sẽ có 2.000 hộ đồng bào dân tộc chăn nuôi 40.000 con dê và sản xuất khoảng 400 tấn thịt dê/năm.

N.Hùng