Chín cầu treo đang trong tình trạng xuống cấp nói trên nằm ở các huyện Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai và TP Bảo Lộc. Trong đó, 2 cây cầu có chiều dài dưới 50 m sẽ được xây dựng theo phương án cầu giàn bailey rộng 4,2 m; 7 cây cầu có chiều dài gần 100 m được xây dựng theo phương án cầu treo dây võng, rộng 2,5 m.

Ở nhiều nơi tại tỉnh Lâm Đồng, người dân phải qua sông bằng xuồng kéo dây rất nguy hiểm
Ở nhiều nơi tại tỉnh Lâm Đồng, người dân phải qua sông bằng xuồng kéo dây rất nguy hiểm

Đầu năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã lập dự án đầu tư thay thế, sửa chữa tăng cường 42 cầu treo trong toàn tỉnh. Riêng 9 cầu treo trên được ưu tiên thay thế ngay là do không bảo đảm an toàn cho người dân.

Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng chậm nhất trong năm 2016.

Tin-ảnh: Đ.Thi