Báo cáo này được 26 thành viên trong và ngoài nước có kinh nghiệm nghề nghiệp trên 30 năm trong lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật, thiết kế SVĐ đảm nhiệm. Sau 1 năm lập báo cáo khả thi, ngày 27-1-1999, Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản số 85/CP-VX về việc thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia giai đoạn 1 (1998-2002).

Trước khi trình Chính phủ phê duyệt, báo cáo khả thi đã được Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư, 8 cơ quan trong nước và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF), Công ty Tư vấn HOK-LOOB (Anh Quốc) và Công ty Tư vấn SIMON-CHRISTIANEN (Bỉ) thẩm định, đánh giá. FIFA và IAAF nhận xét: Dự án do Conseil của Pháp và VNCC lập tại báo cáo khả thi là đạt với tiêu chuẩn do FIFA và IAAF. Phương án thiết kế lựa chọn (kiến trúc và kết cấu công trình) trong báo cáo nghiên cứu khả thi là phù hợp, đáp ứng yêu cầu của một SVĐ quốc tế, các giải pháp kết cấu nhìn chung là hợp lý. Trên cơ sở đánh giá này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án kiến trúc, được đưa vào hồ sơ mời thầu, đó là điều kiện tiên quyết để bắt buộc các nhà thầu tuân thủ (không đề xuất phương án kiến trúc, chỉ đề xuất giải pháp kỹ thuật, thiết kế).

Riêng về hình thái kiến trúc đã được Chính phủ chọn được đánh giá là đẹp, bề thế, hiện đại. Theo đề nghị của tư vấn Conseil, vật liệu lợp sử dụng mái vải PVC phủ lớp FUDF là chất chịu được mưa nắng và tia tử ngoại, giằng đỡ thép có chất lượng cao, mái lợp bằng vật liệu nhẹ này mang tính hiện đại, mỹ quan và bảo đảm an toàn cho khán giả khi có sự cố bất thường (trích từ báo cáo của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư số 51, ngày 7-6-2000 do ông Đỗ Quốc Sam-Chủ tịch Hội đồng Thẩm định ký).

Căn cứ vào 13 điểm được sửa chữa, kể cả phương án kiến trúc, chứng tỏ nhà thầu HISG đã vi phạm nghiêm trọng hồ sơ mời thầu. Tại công văn số 56, ngày 3-5-2001, Bộ KH-ĐT kết luận: Nhà thầu HISG đã không đủ tiêu chuẩn về kinh nghiệm nhà thầu. Theo Quy chế đấu thầu, đáng lẽ phải loại HISG ngay từ vòng sơ tuyển

Không ít nhà thầu khi tham gia dự thầu đã bị kiên quyết đề nghị phải thực hiện đúng theo quy chế đấu thầu: “Chỉ đề xuất về phương án kỹ thuật, giải pháp thiết kế, không có đề xuất kiến trúc”. Lý do là Thủ tướng đã phê duyệt báo cáo khả thi thì buộc tất cả các nhà thầu phải tuân thủ theo. Việc nhà thầu nào chọn phương án kiến trúc khác là vi phạm hồ sơ mời thầu của VN.

Dù đã khẳng định như “đinh đóng cột” nhưng đến HISG thì khác. Chưa kể đến kỹ thuật và giải pháp thiết kế, hồ sơ của nhà thầu này có những sai lệch lớn, đặc biệt là hình thái kiến trúc. Theo Nghị định 52, nếu có thay đổi chi tiết trong báo cáo khả thi thì phải trình, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, HISG đã đưa ra phương án kiến trúc trái với báo cáo khả thi, kể cả giải pháp thiết kế và kỹ thuật, nhưng vẫn được lựa chọn trúng thầu.

Nhóm PVHN