Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Huy Cận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo kiệt xuất mà tên tuổi mãi mãi gắn liền với sự nghiệp đổi mới của Đảng.
 

Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (bìa trái), trò chuyện với cán bộ LĐLĐ TP sáng 2-7

 
Ông Cận nhấn mạnh: “Dù ở bất kỳ cương vị nào, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng đem hết sức lực, trí tuệ cống hiến cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết. Đặc biệt, suốt nhiệm kỳ Đại hội VI của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng VN vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra nhiều biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu quan trọng”. Là thế hệ cán bộ CĐ đi sau, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Huy Cận hứa tổ chức CĐ và CNVC-LĐ TP sẽ noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ra sức học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước.
 
Thay mặt gia đình, bà Ngô Thị Huệ ghi nhận tình cảm đặc biệt của tổ chức CĐ và CNVC-LĐ TP dành cho người bạn đời  của mình. Bà cũng bày tỏ mong muốn tổ chức CĐ TP, đặc biệt đội ngũ CNVC-LĐ TP, tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.
Tin -ảnh: V.Tùng