Chiều 30-5, một lãnh đạo TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND TP Tam Kỳ vừa công khai số điện thoại và địa chỉ e-mail của lãnh đạo HĐND, UBND TP đến các cơ quan, đơn vị và người dân.

Việc cung cấp số điện thoại, e-mail của lãnh đạo TP Tam Kỳ nhằm tiếp nhận và giải quyết kịp thời những thông tin phản ánh về các lĩnh vực trong đời sống xã hội của các tổ chức, công dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.


Một góc của đường Trần Hưng Đạo - TP Tam Kỳ

Một góc của đường Trần Hưng Đạo - TP Tam Kỳ

Theo đó, người dân, doanh nghiệp cần phản ánh thông tin có thể liên hệ vào các số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail sau: ông Văn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ có số điện thoại: 0903.589.323, e-mail: tuanktn2008@yahoo.com .

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ có số điện thoại: 0983.127.515, e-mail: ngocanhtamkyqn@gmail.com . Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ có số điện thoại: 0914.561.177, e-mail: minhnam1177@gmail.com .

Ông Nguyễn Duy Ân, Phó Chủ tịch HĐND TP Tam Kỳ có số điện thoại: 0903.580.097, e-mail: duyantk@yahoo.com . Ông Nguyễn Hồng Lai, Chánh Văn phòng UBND TP Tam Kỳ có số điện thoại: 0935.753.111, e-mail: tamkycity243@gmail.com .

Tin-ảnh: Tr.Thường