Lào Cai: Không tổ chức ăn uống khi tổng kết năm 2012

Tin mới

13/12/2012 15:07

Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 12/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 3928 chỉ đạo về công tác tổng kết năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Theo đó, các sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 xong trước 31/01/2013 để tập trung tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Nội dung hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác quản lý nhà nước trong năm; những hạn chế, yếu kém và dành nhiều thời gian thảo luận, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
 
Hình thức tổ chức không phô trương, cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không tổ chức ăn uống trước và sau hội nghị; xét điều kiện thực tế, lựa chọn hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến để giảm chi phí đi lại; đối với hội nghị cần thiết phải tổ chức họp tập trung, mời nhiều ngành, địa phương thì cơ quan chủ quản phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép mới được thực hiện.

Năm 2011, UBND tỉnh Lào Cai đã có Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/6/2011 về nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai, trong đó có qui định cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, uống bia trước và trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực, qua hơn một năm thực hiện nội dung chỉ thị đã đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo tính nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả làm việc của các cán bộ, công chức trên địa bàn.

Việc qui định không tổ chức ăn uống khi tổ chức hội nghị, cán bộ, công chức không được uống rượu, bia khi làm việc là những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai, nhất là trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như hiện nay.
 
Theo Vương Trinh Quốc (Lào Cai Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI