Lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Tin mới

01/01/2013 22:44

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Để việc lấy ý kiến nhân dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp xem đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp.
 
Trên cơ sở báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân, của các ngành, các cấp do các địa phương, cơ quan, tổ chức gửi đến, Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xây dựng báo cáo tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Người dân có thể gửi ý kiến đóng góp trực tiếp hoặc bằng văn bản tới các cơ quan, tổ chức; qua trang thông tin điện tử của Quốc hội http://duthaonline.quochoi.vn và các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian lấy ý kiến sẽ được bắt đầu từ ngày 2-1, kết thúc vào ngày 31-3.

T.Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI