Những trọng trách mà đồng chí đã đảm nhận, những tháng ngày trăn trở trên chiến trường cũng như trên bàn đàm phán đã để lại dấu ấn trên mái tóc bạc phơ ấy khiến tôi không ít lần liên tưởng tới các vị tiền nhân suốt cả cuộc đời tận tụy phấn đấu và hy sinh, dành trọn trí lực và tâm hồn cho dân tộc và đất nước.

Khi trực tiếp hoạt động ngoại giao cũng như tham gia chỉ đạo công tác đối ngoại, đồng chí Lê Đức Thọ luôn là nhà ngoại giao xuất sắc với tầm nhìn xa trông rộng về chiến lược và khôn khéo, kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược. Tên tuổi đồng chí gắn liền với cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ ở Paris, đưa lại Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, một thắng lợi ngoại giao có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam. Những cuộc đàm phán công khai và bí mật của đồng chí Lê Đức Thọ trong hơn 5 năm ấy ở Paris có thể được coi là một chặng đường của ngoại giao Việt Nam. Tài thao lược ngoại giao và công lao của đồng chí Lê Đức Thọ trong cuộc đấu trí với những đại diện tinh túy nhất của nền ngoại giao Hoa Kỳ đương thời cũng còn thể hiện một đặc thù của nền ngoại giao hiện đại của Việt Nam: Vượt qua tất cả mọi khó khăn và trở ngại, hiệp đồng hiệu lực với những mặt trận và binh chủng khác, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng phục vụ Đảng và nhân dân của mình, đồng chí Lê Đức Thọ luôn thể hiện là người chiến sĩ cộng sản nhiệt thành và kiên định, trung thành tuyệt đối với lợi ích của dân tộc, của đất nước. Tầm nhìn chiến lược của đồng chí xuất xứ từ những tính cách ấy, từ khả năng phân tích tổng hợp sắc sảo về thế và lực giữa ta và địch trên chiến trường, về tranh thủ cơ hội và tìm cách tạo dựng cơ hội trong đàm phán, từ sự kết hợp tài tình giữa kiên trì nguyên tắc và linh hoạt, mềm dẻo trong đối sách cụ thể, khiến cho đối phương luôn bị thuyết phục và ta luôn ở thế chủ động tiến công.

Những hoạt động ngoại giao của đồng chí Lê Đức Thọ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho nền ngoại giao Việt Nam. Ở Hội nghị Paris, đồng chí đã vận dụng tài tình phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn hướng vào mục tiêu chiến lược là buộc Mỹ phải công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh phá hoại miền Bắc và dính líu quân sự trên toàn Việt Nam, để từ chỗ làm cho "Mỹ cút" tiến tới đánh cho "ngụy nhào". Trong cuộc đấu trí dai dẳng và gian nan đó, đồng chí Lê Đức Thọ đã phát huy cao độ tác động của sách lược “đánh và đàm”, chủ động tấn công ngoại giao đến cùng, làm thất bại mọi âm mưu và làm phá sản mọi con bài ngoại giao của đối phương.

Nhà ngoại giao tài ba Lê Đức Thọ đã kế thừa phong cách ngoại giao truyền thống của đất nước. Trong tư duy ngoại giao của đồng chí có dấu ấn và ảnh hưởng của tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, của những tinh túy ngoại giao được cha ông đúc kết và truyền thụ cho đời sau, được gìn giữ trong hoài bão chung của mọi người Việt Nam về đất nước Việt Nam tự do, độc lập và phồn vinh, tỏa sáng qua bao thời đại, qua thăng trầm của lịch sử, cam go của số phận và trường tồn với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Nhớ về đồng chí Lê Đức Thọ, thế hệ cán bộ nhân viên ngoại giao ngày nay luôn nhớ đến những đóng góp quan trọng của đồng chí cho ngành ngoại giao Việt Nam, tự hào về những thành quả đối ngoại của đất nước và về nhà ngoại giao chiến lược tài ba Lê Đức Thọ.

Đồng chí Lê Đức Thọ sinh ngày 10-10-1911, tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi (1926). Trải qua 64 năm hoạt động cách mạng vào Nam ra Bắc, đã từng giữ trọng trách cao trong nhiều lĩnh vực công tác của Đảng: Từ năm 1944 là Ủy viên Trung ương Đảng, trực tiếp phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, phụ trách tổ chức, Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, Phó Bí thư Trung ương Cục Miền Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Cố vấn đặc biệt của Đoàn Đại biểu Chính phủ ta tại Hội nghị Paris về Việt Nam. Ở cương vị nào đồng chí cũng tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần lạc quan cách mạng và một dũng khí chiến đấu kiên cường đầy nhiệt huyết, sẵn sàng xả thân vì lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nguyễn Dy Niên (Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao)