Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Tưởng nhớ, biết ơn công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, chúng ta nguyện học tập, noi gương đạo đức cách mạng sáng ngời, ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu hy sinh của đồng chí vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng cộng sản; vững bước tiến lên trên con đường cách mạng; quyết phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Theo TTXVN, tại hội thảo, nhiều ý kiến, tham luận một lần nữa khẳng định cuộc đời Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân; luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng; là nhà hoạt động quốc tế nhiệt thành, có đóng góp quan trọng cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

B.T.D