Hoa của loài Aristolochia xuanlienensis thuộc họ Nam mộc hương mới được phát hiện trên thế giới

Hoa của loài Aristolochia xuanlienensis thuộc họ Nam mộc hương mới được phát hiện trên thế giới. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cung cấp

Ngày 9-10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), các nhà khoa học của Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết trong quá điều tra, lập danh lục khu hệ động, thực vật rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loài mới tại chưa từng được ghi nhận ở Việt Nam và trên thế giới.

Loài đầu tiên chưa từng được ghi nhận trên thế giới được tìm thấy được đặt tên là Aristolochia xuanlienensis thuộc họ Nam mộc hương (Aristolochiaceae). Tên loài này được đặt theo địa điểm thu mẫu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

Quả của loài Aristolochia xuanlienensis mới được phát hiện trên thế giới

Quả của loài Aristolochia xuanlienensis mới được phát hiện trên thế giới. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cung cấp

Đây là loài thực vật mới có nhiều đặc điểm hình thái sai khác so với các loài thực vật đã từng được chứng kiến, nên các nhà khoa học Việt Nam phối hợp với chuyên gia người Trung Quốc tiến hành phân tích, so sánh mẫu lá, hoa, quả, hạt thì nhận thấy có sự sai khác về đặc điểm hình dạng, kích thước với các loài thực vật từng được ghi nhận trên thế giới.

Từ những đặc tính trên, các nhà khoa học đã đi đến kết luận, các mẫu vật của loài thực vật mới phát hiện này chính là loài mới cho thế giới thuộc chi Nam mộc hương (Aristolochia). Hiện các mẫu chuẩn của loài này được lưu giữ tại Phòng tiêu bản thực vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra sự đa dạng sinh học, các nhà khoa học cũng phát hiện 3 loài thực vật chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam gồm Lữ đằng đứng Lindernia megaphylla P.C, Thuỷ thảo trắng Kailarsenia lineata R.Br và Song quả lá bắc tím Didymocarpus pupureobracteatus Smith.

Thuỷ thảo trắng Kailarsenia lineata R.Br (Loài mới cho hệ thực vật Việt Nam)

Thuỷ thảo trắng Kailarsenia lineata R.Br (Loài mới cho hệ thực vật Việt Nam). Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cung cấp

Cũng trong thời gian này, trong quá trình điều tra các nhà khoa học Viện sinh thái tài nguyên sinh vật Việt Nam cũng phát hiện loài mang Muntiacus rooseveltorum tại khu bảo tồn này. Đây là loài Mang được cho là đã tuyệt chủng cách đây 85 năm, nay bất ngờ xuất hiện trở lại và hiện các nhà khoa học đã ghi nhận có tới 30 cá thể.

Tuấn Minh