Lời xin lỗi trên được đưa ra sau khi có chuyện đoàn xe công vụ tháp tùng Thủ tướng trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam vừa qua có chạy vào phố đi bộ ở phố cổ Hội An. Theo người đứng đầu Chính phủ, ông đã xuống xe từ trước, đi bộ hàng cây số và hoàn toàn không hay biết đoàn xe tháp tùng phía sau đã theo vào phố đi bộ. Thế nhưng, khi biết chuyện, Thủ tướng lên tiếng xin lỗi người dân bởi ông cho rằng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của mình với cương vị là người đứng đầu phải “quán xuyến công việc”.

Lời xin lỗi trên đây được người đứng đầu cơ quan hành pháp cao nhất nước đưa ra trước sự theo dõi của lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tại hội nghị trực tuyến về công tác cải cách hành chính nhà nước mà như ông quán triệt tinh thần là “nói đi đôi với làm” và phải làm hết sức, hết trách nhiệm vì nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay sau khi nhậm chức đã khẳng định quyết tâm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển. Ông cũng lập tức đã có những hành động, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát để quyết tâm chính trị lớn đó đi nhanh vào thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, như Thủ tướng đã nêu tại hội nghị cải cách hành chính, có người nói với ông rằng “anh nói rất đúng, anh nói phải đấy nhưng hệ thống của anh có chuyển không, có thực sự phục vụ nhân dân không?”. Tâm huyết, chủ trương lớn và chương trình hành động dù tốt đẹp đến đâu cũng khó đi vào cuộc sống nếu không lay chuyển được cả bộ máy lớn.

Hiện cả nước có khoảng 2,6 triệu người ăn lương ngân sách nhà nước, trong đó có tới hơn 2 triệu công chức và viên chức. Cả bộ máy này cần phải vào cuộc, hòa nhịp đập cùng quyết tâm lớn của Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ mới tạo được chuyển biến thật sự, mới xây dựng được một Chính phủ liêm chính, kiến tạo.

Điều quan trọng bậc nhất lúc này để bộ máy hành chính thật sự là cỗ máy phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển là đội ngũ cán bộ - những người đứng đầu. Chính những người này phải chịu trách nhiệm về hoạt động phục vụ người dân trong lĩnh vực, công việc được giao; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Lời xin lỗi của Thủ tướng với trách nhiệm phải “quán xuyến công việc”, vì thế, cho thấy rõ thông điệp kép, đó là mọi công việc đều có “địa chỉ trách nhiệm” rõ ràng và người đứng đầu phải sẵn sàng nhận trách nhiệm với công việc được giao phó.

PHẠM DƯƠNG