Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng cho biết qua kiểm tra hoạt động 19 lò gạch ở huyện Đức Hòa, có đến 12 lò gạch xây dựng không phép, gây ô nhiễm môi trường. Sở Xây dựng đã lập biên bản các lò gạch này để xử lý.

Theo ông Trần Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, tới đây, tỉnh sẽ rà soát lại tất cả cơ sở sản xuất gạch, nếu cơ sở nào không đủ điều kiện sẽ cưỡng chế, chấm dứt hoạt động.

M.Sơn