Đồng thời buộc ông Phúc trong vòng 3 tháng phải thu gom toàn bộ rác thải mà ông đã đổ tại các ao của ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Long An và Thanh tra Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra phát hiện có 5 ao chứa rác thải công nghiệp. Ông Phúc thừa nhận ký hợp đồng thu mua rác thải công nghiệp với Công ty TNHH Giày Viner-Star có trụ sở ở quận Bình Tân và Công ty TNHH Hiệp Trí, quận Thủ Đức-TPHCM. Sau khi mua số rác thải này, ông Phúc phân loại để bán phế liệu, số còn lại ông đưa đi chôn lấp.

H.Hùng