(NLĐ) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 21-2 đã làm việc với Bộ Công an về chương trình công tác năm 2012.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng công an nhân dân trong năm 2011, đồng thời yêu cầu Bộ Công an phải luôn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Chủ tịch nước cho rằng bên cạnh những khó khăn khách quan còn có những khó khăn chủ quan, xuất phát từ trình độ phát triển và mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nhân cách, lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lực lượng công an.
Vì vậy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012 và các năm sắp tới, lực lượng công an nhân dân phải gương mẫu, vững vàng đi đầu, kiên quyết đấu tranh, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo đảm ổn định để phát triển đất nước. Chủ tịch nước đề nghị toàn thể lực lượng công an nhân dân thường xuyên quán triệt thực hiện thật tốt 6 điều Bác Hồ dạy về xây dựng người công an nhân dân cách mạng; các cán bộ, chiến sĩ công an cần phải nhận thức rõ những thành tựu để tự hào, phát huy, đồng thời cũng phải thấy hết những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đông Uruguay Carlos Maria Irigaray Santana, Đại sứ Indonesia Mayerfas, Đại sứ Myanmar Thet Oo, Đại sứ Brazil Victoria Alice Cleaver, Đại sứ Bolivia Guillermo Chalup Liendo và Đại sứ Cộng hòa Litva Lina Antanaviciené đến trình quốc thư, nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

D.Quốc