Sáng nay 9-1, tại quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã chính thức làm lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1 tới ở Hà Nội.

Tham gia lễ xuất quân có hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại thuộc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô....

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân trong và ngoài nước. Công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của Đại hội.

Chính vì vậy, thường trực Tiểu ban bảo vệ an ninh Đại hội đã xây dựng kế hoạch và ngày 9-1 ra quân với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị công an các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tiểu ban an ninh bảo vệ Đại hội Đảng đã phê duyệt và thực hiện nghiệm túc. Các đơn vị an ninh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhân dân, với các ngành các cấp trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng. Đồng thời chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo. Mọi diễn biến tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ Đại hội Đảng XII phải kịp thời báo cáo về thường trực tiểu ban an ninh và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để xử lý kịp thời.

Sau lệnh phát động lễ xuất quân, các đơn vị duyệt đội ngũ, diễu hành nhiều khí tài hiện đại và diễn tập chuẩn bị sẵn sàng cho việc diễn tập thực binh xử lý tình huống chống bạo loạn, khủng bố và giải cứu con tin.

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng XII:


Đại tướng Trần Đại Quang (đứng) tại buổi lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XII

Đại tướng Trần Đại Quang (đứng) tại buổi lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XII

Tham gia lễ xuất quân có hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại thuộc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô....
Tham gia lễ xuất quân có hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại thuộc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô....

Lực lượng an ninh bảo vệ Đại hội Đảng

Lực lượng an ninh bảo vệ Đại hội Đảng


Bộ đội đặc công Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, khối hạ sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm, khối hạ sĩ quan cảnh sát Hà Nội tham gia bảo vệ Đại hội Đảng

Bộ đội đặc công Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, khối hạ sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm, khối hạ sĩ quan cảnh sát Hà Nội tham gia bảo vệ Đại hội Đảng

Lực lượng CSGT đảm bảo giao thông trong kỳ Đại hội
Lực lượng CSGT đảm bảo giao thông trong kỳ Đại hội
Xe bọc thép đặc chủng của cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Xe này có thân và kính chống đạn chống mìn, gầu xúc phía trước dễ dàng thu dọn chướng ngại vật lớn
Xe bọc thép đặc chủng của cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Xe này có thân và kính chống đạn chống mìn, gầu xúc phía trước dễ dàng thu dọn chướng ngại vật lớn
Lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội
Lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội
Lực lượng hùng hậu xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng XII
Nguyễn Hưởng