Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã bị HĐND TP Hà Nội xem bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP do liên quan tới vấn đề kê khai tài sản
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã bị HĐND TP Hà Nội xem bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP do liên quan tới vấn đề kê khai tài sản

Chiều 3-8, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, trình bày Tờ trình bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Tờ trình nêu rõ bà Nguyệt Hường được bầu vào đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV nhưng không được công nhận ĐBQH khoá XIV.

Ngày 15-7, đại diện tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Quá trình làm việc, bà đã thừa nhận mang quốc tịch Malta và có tài khoản nước ngoài, cổ phiếu quỹ Malta.

Ngày 17-7, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ 8 để xem xét, quyết định tư cách ĐBQH khóa 14 với bà Nguyệt Hường với lý do hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV, phần kê khai tài sản ghi không có tiền và tài khoản nước ngoài, không thể hiện quốc tịch Malta.

"Bà Hường đã vi phạm Hiến pháp, luật tổ chức QH, luật bầu cử QH và đại biểu HĐND các cấp, luật quốc tịch" - ông Nam nói.

Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã bỏ phiếu kín, kết quả 100% thành viên Hội đồng có mặt biểu quyết xác nhận bà Hường không đủ tư cách ĐBQH khóa XIV.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Điều 102, đại biểu HĐND không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì đề nghị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm. Thường trực HĐND quyết định việc đưa ra HĐND TP xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND với bà Hường.

"Căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những lý do nêu trên, Thường trực HĐND đưa ra để xem xét bãi nhiệm HĐND TP Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường" - ông Nam nhấn mạnh.

Kết quả biểu quyết có 96/96 đại biểu có mặt thống nhất thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường sinh năm 1970. Bà là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư phát triển VN (VID group); Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là ĐBQH các khóa XII, XIII và vừa trúng cử ĐBQH khóa XIV. Bà Nguyệt Hường là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH khóa XIII.

Th.Dương