Tháng 1-2012, C49 có văn bản số 66/C49-P1, ủy quyền cho Công ty Nhật Hạ mời một số đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường giới thiệu logo, hoạt động của đơn vị mình lên trang web của cục (canhsatmoitruong.gov.vn). Tuy nhiên, do những sai phạm trên, C49 đã chấm dứt hợp đồng đối với công ty này, đồng thời kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, người dân đề cao cảnh giác.
“Nếu phát hiện bất kỳ ai sử dụng Công văn số 66/49-P1  để xin tài trợ, mời quảng cáo… thì thông báo ngay cho công an địa phương hoặc báo về C49 theo số điện thoại 069.45295” - đại tá Nguyễn Sỹ, Phó Cục trưởng C49, nêu trong bản thông báo về việc thôi quảng cáo trên website canhsatmoitruong.gov.vn.
Q.Lâm