Máy trồng mía tự động trồng mía theo hàng và bón phân. Công suất trồng của máy có thể đạt 0,3 - 0,5 ha/giờ. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, một máy trồng mía nói trên trồng được 30.000 - 45.000 hom mía/giờ, so với làm theo thủ công phải mất 25 nhân công (giảm 1/2 chi phí gieo trồng). Máy trồng mía có chất lượng tương đương máy ngoại nhưng giá thành chỉ bằng 1/4 máy ngoại nhập. Dự kiến, cuối năm 2003 máy trồng mía sẽ được đưa vào ứng dụng ở nông trường mía Nước Trong (Tây Ninh), Bình Dương, Lê Minh Xuân (TPHCM).

 

C.Mai