Theo ông Nguyễn Văn Chiểu, việc xã viên liên tục khiếu nại khắp các cơ quan chức năng không chỉ gây xáo trộn nội bộ mà còn ảnh hưởng đến hoạt động xe buýt. Nguyên nhân do trước đó, UBND TP yêu cầu cơ quan chức năng truy thu tại các HTX có xe buýt nhóm 1 (loại 12 chỗ) và xe buýt nhóm 2 (loại 40 chỗ) số tiền chênh lệch giữa đơn giá trợ giá mới (theo Quyết định 77 ban hành năm 2009) và đơn giá cũ (theo Quyết định 44 ban hành năm 2008). Việc truy thu sẽ được cấn trừ vào tiền trợ giá hằng tháng rót về các đơn vị và thu trong 6 tháng. Thấy khó khăn cho các HTX, Sở GTVT kiến nghị TP “không truy thu” số tiền trên nhưng tháng 11-2010, TP có văn bản phúc đáp vẫn giữ quan điểm “sẽ truy thu” 9,5 tỉ đồng tiền chênh lệch trợ giá. Ngay sau đó, một số HTX bị khấu trừ vào tiền trợ giá hằng tháng. Riêng HTX Bà Chiểu – Chợ Lớn bị truy thu 1,5 tỉ đồng và do có 4 tỉ đồng dư ra từ tiền chênh lệch trợ giá giữa đơn giá cũ và mới cho xe buýt loại lớn nên bị Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách công cộng (gọi tắt là trung tâm) - Sở GTVT cấn trừ hết một lần.

Việc cấn trừ này đã phát sinh rắc rối vì sau đó TP lại có quyết định ngưng truy thu số tiền này. “Ngay khi nhận được thông tin trên, nhiều xã viên đã đến HTX yêu cầu lãnh đạo phải trả tiền đã bị truy thu trước đó. Thế nhưng tiền này đã bị cấn trừ hết một lần rồi lấy đâu trả cho họ, dù giải thích nhiều lần nhưng xã viên vẫn không tin và làm đơn khiếu nại. Tại sao trung tâm lại cấn trừ một lần gây khó khăn cho HTX ? Hiện nay, trung tâm vẫn nợ chúng tôi 3,6 tỉ đồng từ các khoản chênh lệch trợ giá. Để xoa dịu dư luận, tôi phải trích tạm tiền quỹ HTX ứng trước cho xã viên, hiện đã chi trả 75%, phần còn lại đang chờ trung tâm trả lời” - ông Chiểu nói.

Về việc này, ông Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng Phòng Kế toán của trung tâm, cho biết lý do cấn trừ một lần số tiền 1,5 tỉ đồng truy thu từ xe buýt nhỏ sang 4 tỉ đồng dư ra từ trợ giá xe lớn là do khi quyết toán, trung tâm quyết toán trên tất cả các tuyến của đơn vị chứ không tách riêng tuyến xe nhỏ hay xe lớn, dựa trên nguyên tắc cấn trừ ngang. Không riêng HTX Bà Chiểu – Chợ Lớn mà một số HTX khác có xe nhỏ cũng bị cấn trừ như thế.

Sau khi TP có văn bản “ngưng truy thu” tiền chênh lệch trợ giá thì trung tâm đã truy thu được 1,8 tỉ đồng, do tinh thần văn bản là “ngưng truy thu” chứ không phải là miễn truy thu nên trung tâm không hoàn trả số tiền trên mà để công bằng đã tiến hành chia đều cho các HTX theo tỉ lệ phần trăm phải truy thu nhân với số tiền phải truy thu của mỗi HTX. Theo đó, HTX Bà Chiểu - Chợ Lớn vẫn bị truy thu 305 triệu đồng.

Ông Thịnh xác nhận hiện nay, trung tâm vẫn nợ HTX Bà Chiểu - Chợ Lớn hơn 3 tỉ đồng tiền truy thu từ xe buýt nhỏ và tiền chênh lệch trợ giá của xe lớn, biết là khó khăn cho HTX nhưng không thể giải quyết ngay mà phải chờ các cơ quan chức năng xét duyệt quyết toán. “Sở GTVT vừa giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 cho trung tâm, trong đó có thanh toán các khoản nợ đọng. Ngay khi được rót số tiền này và chờ cơ quan chức năng xém xét, chúng tôi sẽ thanh toán cho HTX Bà Chiểu – Chợ Lớn” - ông Thịnh cam kết.

Thu Hồng