Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Hoàng Trung Hải và ông Vũ Văn Ninh.

Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Hoàng Trung Hải và ông Vũ Văn Ninh.

Theo đó, 2 Phó Thủ tướng Chính phủ vừa được miễn nhiệm là ông Hoàng Trung Hải, ông Vũ Văn Ninh và 18 thành viên Chính phủ khác.

18 thành viên Chính phủ vừa được miễn nhiệm gồm:

1. Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

4. Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

5. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

6. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

7. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

8. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

9. Ông Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

10. Ông Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

11. Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

12. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

13. Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường.

14. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

15. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

16. Ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

17. Ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

18. Ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Ông Giàng Seo Phử, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

20. Ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ, thôi giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Trong số các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ vừa được miễn nhiệm, ông Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa được QH bầu làm Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là Uỷ viên Bộ Chính trị (chờ phân công nhiệm vụ).

Ngoài ra, ông Trịnh Đình Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, cũng được đề nghị thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng để bố trí nhiệm vụ mới.

Văn Duẩn