Ông Võ Dũng, Giám đốc CTCN, cho biết: Sẽ  miễn phí tiền sử dụng nước trong thời gian 2 tháng (từ 15-5 đến 15-7) đối với những hộ dân gắn mới đồng hồ nước từ ngày 1-4  trở về sau. Khu vực được miễn phí  tiền nước gồm: quận 6, 8, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, 12, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.  Riêng tiến độ  gắn đồng hồ nước miễn phí  cho người dân ở các quận huyện được tiếp nhận nguồn nước sạch sắp phát, ông Bùi Sĩ Hoàng, Phó Giám đốc CTCN, cho biết: Tính đến cuối tháng 4 tổng số hồ sơ xin gắn đồng hồ nước tồn lại 31.000, trong đó 20.000 hồ sơ  thuộc khu vực Chi nhánh Cấp nước (CNCN) Chợ Lớn, nơi tập trung nhiều quận huyện được tiếp nhận nguồn nước từ công trình nước sông Sài Gòn. Tuy nhiên,  do lượng hồ sơ còn tồn quá nhiều nên khó hoàn tất việc gắn  đồng hồ nước trong tháng 5. Không thể chấp nhận tình trạng nước “chờ” đồng hồ, ông Hà Văn Dũng chỉ đạo các CNCN phải  rút ngắn quy trình  gắn đồng hồ nước còn 20 ngày ở các khu vực đã có đường ống cái chạy  ngang, không để xảy ra tình trạng cán bộ cấp nước “vòi vĩnh” dân. Trường hợp người dân gặp khó khăn, CTCN cần  xem xét  cho gắn đồng hồ nước nhưng thu tiền dần hàng tháng. Trước mắt CNCN Chợ Lớn phải giải quyết xong 5.000 hồ sơ xin gắn đồng hồ  ở quận 6. Nhằm tạo thuận lợi  cho người dân có nước sạch sử dụng, CTCN sẽ chịu  chi phí (kể cả chi phí đào đường) 4 mét ống cái cho một hồ sơ xin gắn đồng hồ nước. CTCN cũng sẽ phát  đơn gắn đồng hồ nước và thu tiền theo từng tuyến đường để người dân không mất thời gian đi lại.

CTCN   cũng  đã có tờ trình  Sở Tài chính TP xem xét hạ giá nước dành cho sản xuất và dịch vụ để thu hút đầu tư. Cụ thể, giá nước sản xuất  4.500 đồng/m3 (giá đề xuất cũ 5.000 đồng), kinh doanh dịch vụ 8.000 đồng/m3 ( đề xuất cũ 9.000 đồng). Đồng thời vẫn giữ theo đề xuất  cũ  đối với giá nước sinh hoạt (trong định mức 4 m3/người/tháng)  là 2.700 đồng/m3 và cơ quan hành chính sự nghiệp là 6.000 đồng m3. Dự kiến sẽ áp dụng biểu giá nước mới từ ngày 1-6.

Q.Hiền