Theo TTXVN, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN được xây dựng tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với tổng diện tích 1.544 ha; trong đó có 605 ha mặt đất và 939 ha mặt nước. Làng bao gồm các khu chức năng: Khu các làng dân tộc; khu trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí; khu dịch vụ du lịch tổng hợp; khu di sản văn hóa thế giới; khu công viên bến thuyền; khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô; khu quản lý điều hành, văn phòng.

Trình diễn lễ hội văn hóa của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN. Ảnh: TTXVN

Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc VN có chức năng bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống dân tộc - một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết.
Sáng cùng ngày, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc VN đã diễn ra lễ vinh danh một số làng nghề truyền thống của 54 dân tộc anh em, chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; trưng bày triển lãm đặc trưng văn hóa cộng đồng 54 dân tộc; trưng bày giới thiệu các làng nghề, ẩm thực, các trò chơi dân gian; giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các dân tộc...
T. Nguyễn