Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký công văn gửi các bộ về chủ trương đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân và bổ sung vào Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Hầm đường bộ Hải Vân sẽ được đầu tư mở rộng

Hầm đường bộ Hải Vân sẽ được đầu tư mở rộng

Theo đó, chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân với quy mô 4 làn xe và bổ sung vào Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; tiếp tục giao Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả thực hiện. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bảo đảm tính khả thi, đúng qui định hiện hành.

Hầm đường bộ Hải Vân sẽ giảm kẹt xe

Khi được mở rộng, hầm đường bộ Hải Vân sẽ giảm kẹt xe

Trước đó, ngày 22-4, văn phòng chính phủ có công văn gửi 8 bộ liên quan lấy ý kiến về chủ trương đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, bổ sung vào Dự án hầm đường bộ Đèo Cả và các bộ đồng ý chấp thuận chủ trương này.

H. Dũng