Anh Kiệt chết vì bị đâm gần chục nhát dao. Mặc dù ví tiền của anh Kiệt còn nhưng điện thoại di động lại bị mất.
 

Bà Lê Thị Thùy Nhung, mẹ nạn nhân, cho biết chỉ còn vài ngày nữa là Kiệt cưới vợ.

T.Trần