Kết quả kiểm tra, trong container có số hiệu MRKU 8769844; lực lượng chức năng phát hiện ngoài hạt lạc đã bị mốc còn có khoảng 1 tấn ngà voi.

Lô hàng ngà voi trái phép bị phát hiện sáng 19-8
Lô hàng ngà voi trái phép bị phát hiện sáng 19-8

Trước đó, ngày 14-8, lô hàng gồm 4 container loại 20 feet được chuyển từ Nigeria cập vào Tân Cảng (Hải Phòng). Trên vận đơn, hàng hóa được khai báo là hạt lạc.

Tr.Đức