chương trình đã giới thiệu khái quát những kết quả đạt được của các giới đồng bào người Hoa trong thời gian qua.

Ban Công tác người Hoa cũng tổ chức trao Huân chương Kháng chiến hạng nhất của Chủ tịch nước truy tặng ông Lưu Vinh, Việt kiều người Hoa ở Úc (đã mất), vì có nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

N.Cúc