DNTN Đặng Lợi bỏ ra hơn 5 tỉ đồng để khảo sát, thiết kế, đồng thời thỏa thuận mua lại 5 căn nhà dân để lấy mặt bằng. Lúc này, DNTN Hữu Hon và bà Nguyễn Thị Thúy (chủ phà đang tham gia khai thác bến phà sông Đốc) nộp đơn đăng ký đầu tư xây dựng cầu ngang sông Ông Đốc, vì thế tỉnh chỉ đạo phải đấu thầu.

 

Dân vùng thị trấn Sông Đốc đang chịu cảnh lụy phà
Dân vùng thị trấn Sông Đốc đang chịu cảnh lụy phà

 

Ngày 30-12-2014, UBND tỉnh Cà Mau thành lập hội đồng lựa chọn nhà đầu tư cầu dân sinh có thu phí và tháng 3-2015, hội đồng này công bố kết quả nhà đầu tư được lựa chọn là DNTN Đặng Lợi với tổng số điểm 449, xếp thứ 2 là DNTN Hữu Hon: 308 điểm và cuối cùng là bà Nguyễn Thị Thúy: 283 điểm. Không chấp nhận kết quả trên, bà Thúy làm đơn yêu cầu xem xét lại, đồng thời chứng minh thêm năng lực tài chính với một số bất động sản, vốn huy động từ người thân.

Ngày 13-5, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện lại việc lựa chọn nhà đầu tư và đánh giá hội đồng lựa chọn nhà đầu tư mới thành lập nên còn thiếu kinh nghiệm, hạn chế chuyên môn, đồng thời việc đấu thầu lại nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch, tránh việc nhà thầu không được chọn tiếp tục khiếu nại…

Sau đó, Sở Giao thông Vận tải và Sở Kế hoạch - Đầu tư lần lượt có báo cáo giải trình gửi Thường trực UBND tỉnh, khẳng định lại việc lựa chọn nhà thầu là khách quan, các tiêu chí tính điểm hội đồng đưa ra theo đúng quy định và quyết định của chủ tịch UBND tỉnh; khẳng định hội đồng được chọn là lãnh đạo chuyên ngành của các sở, có đủ điều kiện chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm nên việc kiện toàn lại hội đồng theo yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh là không cần thiết.

Tuy nhiên, ngày 6-7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch - Đầu tư cùng hội đồng lựa chọn nhà đầu tư truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, không chấp nhận giải trình, đề nghị thực hiện lại việc lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ vẫn tổ chức đấu thầu lại theo chỉ đạo song khẳng định kết quả mà hội đồng lựa chọn nhà thầu đã đưa ra là chính xác, chặt chẽ, khách quan, đúng luật.

 

Chưa khách quan?

Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định sẽ tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu xây dựng cầu sông Ông Đốc nhằm bảo đảm công bằng vì hội đồng lựa chọn nhà đầu tư làm việc chưa khách quan nên bà Nguyễn Thị Thúy khiếu nại là có cơ sở. Vấn đề thiếu khách quan là do dựa trên nhiều cơ sở tài liệu, nhiều nguồn thông tin để đánh giá. Chẳng hạn, hội đồng giao cho cán bộ cấp dưới làm hầu hết mọi việc, trong khi thường trực đã phê duyệt chủ tịch hội đồng và các thành viên là lãnh đạo phụ trách lĩnh vực chuyên môn ở các sở, ngành liên quan phải trực tiếp làm. Ngoài ra, các tiêu chí hội đồng đưa ra để xét thầu không hài hòa, gây bất lợi cho người này nhưng có lợi cho người khác...

Ông Dũng cũng cho rằng do kết quả xét thầu chưa được phê duyệt nên không cần thiết phải hủy bằng một quyết định.

 

 

Bài và ảnh: Duy Nhân