. Phóng viên: Thưa thứ trưởng, Luật Đất đai với nhiều quy định mới, liệu có làm giá cả thị trường bất động sản nói chung và giá nhà đất nói riêng, nhất là đất đô thị “hạ nhiệt” so với hiện nay? - Ông Đặng Hùng Võ: Để khắc phục tình trạng giá đất quá cao như hiện nay, đặc biệt là đất đô thị, trong nhiều trường hợp là “giá ảo”, trong Luật Đất đai và sắp tới là nghị định hướng dẫn luật này, đã đề ra nhiều quy định về giá đất và có thêm nghị định của Chính phủ quy định về khung giá đất, phương pháp định giá đất..., điều này sẽ làm cho thị trường bất động sản bình ổn. Luật Đất đai có nhiều quy định nhằm khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai, quy hoạch “treo” khá phổ biến và nghiêm trọng như hiện nay để làm thị trường bất động sản “hạ nhiệt”. Chẳng hạn như những quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý diện tích đất trong quy hoạch và diện tích đất đã thu hồi; chính sách điều tiết đối với người sử dụng đất; quy định về thời hạn thu hồi đất đối với các dự án nếu trong 12 tháng liền không triển khai hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ. . Việc bãi bỏ chính sách không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án xây dựng nhà chung cư với mục đích giúp các doanh nghiệp hạ được giá thành nhà chung cư để cho người sử dụng cuối cùng được hưởng lợi hay các đối tượng thu nhập thấp... có khả năng mua nhà để ở, liệu giá nhà chung cư có tiếp tục đội lên cao hơn hiện nay không? - Trước đây, Nhà nước giao đất không thu tiền với hy vọng là tiền sử dụng đất đó để người sử dụng cuối cùng sẽ được hưởng. Nhưng trên thực tế, giá nhà chung cư vừa qua vẫn quá cao, người sử dụng cuối cùng cũng không nhận được sự ưu đãi đó của Nhà nước. Câu hỏi đặt ra là Nhà nước đã hỗ trợ cho ai? Nếu đã không hỗ trợ được cho người sử dụng cuối cùng thì phải đặt vấn đề sòng phẳng là nên để giá nhà chung cư vận động theo cơ chế thị trường, việc giao đất vẫn phải được thu tiền sử dụng đất bình thường. Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ cho người thu nhập thấp về nhà ở theo một cách khác. Theo tôi, giá nhà chung cư sẽ không bị đội lên cao hơn hiện nay, vì bản thân giá chung cư hiện nay đã bị đội lên rồi. . Trên tinh thần Luật Đất đai mới, sự thay đổi trong lĩnh vực quy hoạch đất đai có hạn chế được sự biến động về giá nhà đất?
- Giá nhà đất biến động tăng do làm quy hoạch chưa tốt, không có động tác điều phối dân cư trong quá trình thực hiện quy hoạch thì giá đất sẽ luôn biến động. Nếu quy hoạch được những đô thị “vệ tinh” để mặt bằng về đất đô thị được phân bố hợp lý thì giá nhà đất sẽ “hạ nhiệt” và bình ổn. . Dưới góc độ cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai trên cơ sở Luật Đất đai mới, Bộ Tài nguyên - Môi trường có biện pháp gì để can thiệp vào những “cơn sốt” giá nhà chung cư hiện nay?

- Quản lý nhà chung cư thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng. Nhưng theo tôi, phải làm sao cân đối được cung và cầu về quỹ nhà ở. Nhà nước sẽ mở rộng quỹ đất để xây dựng nhà chung cư nhiều hơn, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng chung cư hơn, không chỉ gói gọn ở những đơn vị xây dựng. Nghĩa là làm sao để quỹ nhà ở nhiều lên, phong phú lên và như vậy bảo đảm được yếu tố “cung” trên thị trường nhà đất phù hợp với yếu tố “cầu” và giá nhà sẽ bình ổn trở lại.

Thế Dũng-Tiên Du thực hiện