Trung tâm này do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ, nhằm nâng cao khả năng dự báo và ứng phó với thiên tai đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng, diễn biến phức tạp với tần suất nhiều hơn và cường độ mạnh hơn, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.  
Với diện tích sàn xây dựng 8.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 450.000 USD, đây là dự án nhân đạo thứ ba do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ hỗ trợ tại Đà Nẵng.
Đại sứ Hoa Kỳ tại VN Michael Michalak cho hay trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ các trang thiết bị cảnh báo sớm và quản lý lụt bão để đảm bảo trung tâm hoạt động trước mùa mưa bão năm nay.
H.Dũng