Ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong Khởi nghĩa Nam Kỳ, ông Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn, khẳng định tuy cuộc khởi nghĩa chưa thành công nhưng đã nêu cao tinh thần chống đế quốc, giành độc lập; để lại nhiều bài học có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn; thể hiện được ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cộng sản...


Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, gắn huy hiệu 65 năm, 50 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Nhân dịp này, Huyện ủy Hóc Môn trao huy hiệu 65 năm, 50 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 22 đảng viên; trao danh hiệu thi đua cấp nhà nước cho 3 tập thể, 3 cá nhân. TP cũng có nhiều chương trình như lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ hy sinh, hội trại Tiếng mõ Nam Lân, đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

Ph.Anh