Theo đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được mở rộng với vốn đầu tư khoảng 1,8-2 tỉ USD, theo 4 hướng với diện tích 108 ha, nâng công suất từ 6,5 triệu tấn lên 10 triệu tấn/năm. Dự kiến đầu năm 2015 dự án sẽ triển khai và hoàn thành vào năm 2021.

 

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được nâng công suất lên 10 triệu tấn/năm 
Ảnh: Tử Trực
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được nâng công suất lên 10 triệu tấn/năm Ảnh: Tử Trực

 

 

Th.Dương