Đồng thời quản lý chặt chẽ bìa đặc chủng, tem chống giả. NXB Giáo dục đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm những đối tượng in lậu SGK.

Tại hội nghị, NXB Giáo dục đã chính thức công bố thủ phạm vụ in lậu sách của NXB Trẻ TPHCM chính là Nguyễn Hữu Chiến - biệt hiệu Chiến “vẩu” - là người đã từng có tiền án tiền sự vì in lậu SGK. Lần này Chiến đã in lậu 5.000 cuốn Dạy con làm giàu và một số cuốn khác tại NXB Trẻ.

P. Hiền