Theo dự kiến, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII khai mạc hôm nay (20-5). Kỳ họp này cũng như các kỳ họp khác của cơ quan quyền lực cao nhất nước ta sẽ xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri cả nước; thảo luận, thông qua các đạo luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cụ thể, những “tiếng dân” thể hiện trong bản tổng hợp ý kiến cử tri sẽ được đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam trình bày ngay tại phiên khai mạc để Quốc hội biết người dân bức xúc, tâm tư gì cũng như mong mỏi cơ quan quyền lực đại diện cho họ sớm giải đáp, giải quyết những vấn đề nóng bỏng, cấp thiết.

Trong tổng số 26 dự án luật đưa ra xem xét hoặc thông qua tại kỳ họp thứ 9 này (thông qua 11 luật, cho ý kiến với 4 bộ luật sửa đổi và 11 dự án luật), có dự án Luật Trưng cầu ý dân. Đây được xem là một đạo luật gốc, tạo hành lang pháp lý để phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp của người dân, góp phần tạo điều kiện để nhân dân có thể tham gia sâu hơn, có tính quyết định vào những vấn đề quan trọng của xã hội và đất nước. Bởi thế, làm thế nào để luật này khi đi vào cuộc sống thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện được các quyền hiến định của mình thì “thiết kế” ra các điều khoản cụ thể có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội cũng thay mặt hàng chục triệu cử tri cùng nhân dân cả nước xem xét và quyết định về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia này bên cạnh ý nghĩa to lớn cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với tổng mức đầu tư khổng lồ 18,7 tỉ USD, mức đầu tư cho một dự án lớn nhất từ trước tới nay ở nước ta, trong khi còn những băn khoăn về phương án huy động vốn, diện tích sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư... thì quả là rất khó khăn để các đại biểu Quốc hội “bấm nút”.

Giải quyết kiến nghị cử tri, thảo luận Luật Trưng cầu ý dân, “quyết” về dự án sân bay Long Thành hay xem xét điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội... cũng như các vấn đề hệ trọng khác đã đặt lên vai đại biểu Quốc hội một trách nhiệm rất nặng nề. Quyết định của họ tại kỳ họp này không chỉ “đi vào cuộc sống” của đất nước, của hàng chục triệu dân ngày hôm nay mà còn có thể là tương lai lâu dài sau này. Cử tri mong Quốc hội có quyết định sáng suốt, đúng đắn, thật sự phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của cử tri và tương lai phát triển của đất nước.

PHẠM DƯƠNG