Trong dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra, đồng thời biểu dương những nỗ lực của ngành trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của dân tộc.

 
Bên cạnh đó, đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành thanh tra trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Ngành thanh tra phải phát triển hoàn thiện và nâng cao chất lượng các thể chế, cơ chế về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, đồng thời tập trung khắc phục những bất cập, sơ hở trong hệ thống chính sách hiện hành nhằm sớm loại trừ việc lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để trục lợi.
 
Theo thống kê, trong 5 năm (2006-2010), toàn ngành thanh tra đã triển khai gần 54.000 cuộc thanh tra và đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên nhiều lĩnh vực, kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.300 tập thể, hơn 11.000 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 439 vụ việc, phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế hơn 47.000 tỉ đồng và hơn 7 triệu USD.
T.Kha