Sáng 9-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Thân Thị Thư, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP chủ trì họp báo.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư, Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17-10. Ngày 13-10 sẽ diễn ra phiên trù bị. Phiên khai mạc diễn ra sáng 14-10. Trong 2 ngày 14 và 15-10, Đại hội nghe báo cáo và thảo luận về các văn kiện Đại hội X; công tác nhân sự Thành ủy khóa X và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện. Trong ngày 16-10, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Phiên bế mạc diễn ra sáng 17-10, thông qua Nghị quyết Đại hội.


Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư (đứng) chủ trì cuộc họp báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư (đứng) chủ trì cuộc họp báo.

Tổng số đại biểu được triệu tập tham gia Đại hội là 445 người; trong đó 65 đại biểu đương nhiên và 380 đại biểu được bầu từ Đại hội đảng bộ các quận huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Bà Thư cũng cho biết chỉ trong 1 tháng (từ 9-9 đến 9-10) đã có 15.646 ý kiến của nhân dân, 189 bài viết trên các báo đài trung ương và TP  góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X.

“Ban Chấp hành Đảng bộ TP trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu thể hiện tính xây dựng, tinh thần trách nhiệm cao của đồng bào TP để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân TP” – bà Thư khẳng định.

Tin-ảnh: Ph.Anh