Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TH HCM, mực nước hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) lúc 7 giờ ngày 21-10 là 23,46m, lưu lượng về hồ 425,5m3/s - tức đang ở mức báo động 2- nên phải tiến hành xả lũ.

Theo đó, kể từ 7 giờ ngày 22-10, hồ Dầu Tiếng sẽ tiến hành xả lũ với lưu lượng 100m3/s ra sông Sài Gòn, thời gian xả dự kiến kéo dài đến 7 giờ ngày 28-10.


Mực nước hồ Dầu Tiếng là 23,46m - tức đang ở mức báo động 2- nên phải tiến hành xả lũ.

Mực nước hồ Dầu Tiếng là 23,46m - tức đang ở mức báo động 2- nên phải tiến hành xả lũ.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP nhận định với lưu lượng xả lũ 100 m3/s của hồ Dầu Tiếng nhằm vào thời kỳ triều kém sẽ không gây ảnh hưởng đến địa bàn TP.

Trước đó, để đảm bảo vận hành hồ Dầu Tiếng đúng quy trình, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP đã có công văn gửi Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa về việc vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng.

T.Đồng