Không quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vụ trên trang một. Báo nói không được quảng cáo quá 5% thời lượng chương trình, trừ kênh chuyên quảng cáo. Không quảng cáo ngay sau nhạc hiệu, trong chương trình thời sự. Báo hình không được quảng cáo 5% thời lượng chương trình, mỗi đợt phát sóng đối với sản phẩm quảng cáo không quá 8 ngày, không quảng cáo ngay sau hình hiệu, trong chương trình thời sự. Phim, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh và các phương tiện ghi tin khác được quảng cáo không quá 5% thời lượng chương trình. Không được quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ trên bìa một của các loại sách, không được quảng cáo trong sách giáo khoa, giáo trình, các tác phẩm chính trị. Nghiêm cấm quảng cáo làm lộ bí mật Nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia; quảng cáo trái truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam; sử dụng Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca hoặc giai điệu Quốc ca, hình ảnh lãnh tụ, hình ảnh đồng tiền Việt Nam, hình ảnh biển báo giao thông để quảng cáo...
H.L.Anh