Tổng Bí thư cho rằng ngoại giao Việt Nam như cây tre mềm mại mà cứng cỏi. "Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm đợt này, có người đi xa, có người đi gần, có địa bàn thuận lợi, có địa bàn khó khăn, phức tạp… nhưng làm việc gì cũng phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, phải đúng vai, thuộc bài" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ngoại giao như cây tre mềm mại mà cứng cỏi - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ cùng với "đúng vai - thuộc bài", còn cần có bản lĩnh, vững vàng, tự tin. Để làm được như vậy, phải xây dựng cơ quan đại diện thực sự là hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ, góp phần tích cực để bạn bè tôn trọng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.


A.Nhiên