Theo bà Thủy, tại “Ngôi nhà bình yên”, các nạn nhân được cung cấp miễn phí nơi ăn ở, phục hồi các tổn thương cả thể xác lẫn tâm lý do bị buôn bán, hành hạ, bạo lực; được đào tạo kỹ năng sống, hướng nghiệp và đào tạo nghề. Phụ nữ bị bạo hành có thể sống tại “Ngôi nhà bình yên” tối đa 18 tháng. Sau thời gian này, họ sẽ đủ tự tin để tái hòa nhập cộng đồng.

D.Thu