Hiện nay, ngư dân đã yên tâm ra khơi khai thác, không hoang mang lo sợ trước tuyên bố cấm biển của Trung Quốc. Được biết, toàn TP Đà Nẵng có 2.055 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có 170 tàu đăng ký hoạt động ở tuyến khơi (loại tàu có công suất từ 90 CV trở lên).


Qua kiểm tra thực tế, hiện các tàu đánh cá của Đà Nẵng đang tham gia đánh bắt hải sản trên biển, chỉ có 32 tàu đậu bờ, không đi biển. 

H.Dũng