Cô giáo Quỳnh Trâm, người chuyển giới từng được cấp chứng nhận xác định lại giới tính

Cô giáo Quỳnh Trâm, người chuyển giới từng được cấp chứng nhận xác định lại giới tính

Chiều 25-6, Quốc hội (QH) thảo luận về Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Một vấn đề được nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm là quy định đối với những người đã chuyển đổi giới tính.

Dự thảo Bộ luật quy định theo hướng: trong điều kiện hiện nay của nước ta, Bộ luật dân sự chưa nên quy định việc thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính, nhưng cũng cần có quy định để giải quyết những hậu quả pháp lý liên quan, nhằm bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của người đã chuyển đổi giới tính.

Tuy nhiên, dự thảo Luật Dân sự lại quy định quyền của người đã chuyển đổi giới tính được yêu cầu cơ quan nhà nước thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác có liên quan.

Trước mâu thuẫn này, ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên), Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng Nhà nước không thừa nhận nhưng lại tạo điều kiện để họ thực hiện quền thân nhân sau khi chuyển đổi giới tính, như vậy là khuyến khích “việc đã rồi”. Bởi vậy, theo ông Hùng, cần quy định rõ ràng, quan điểm rõ ràng về vấn đề chuyển giới.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cũng cho rằng quy định về chuyển giới như dự thảo luật là không thống nhất. “Vừa không công nhận lại vừa công nhận việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Nếu đã không công nhận chuyển giới thì đương nhiên các cơ quan chức năng sẽ không công nhận quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác. Vậy tại sao luật lại quy định như vậy?” -ĐB Trần Ngọc Vinh đặt vấn đề.

ĐB đến từ Hải Phòng đề nghị Ban soạn thảo phải giải trình rõ 4 vấn đề sau để ĐBQH có thêm thông tin để quyết định: nếu không thừa nhận chuyển giới thì Việt Nam ta có vi phạm không? Thực tế đã có nhiều người chuyển giới, vậy nếu không công nhận thì phải chăng họ sống ngoài vòng pháp luật và không được thụ hưởng các chính sách xã hội? Khi họ vi phạm pháp luật thì xử lý ra sao? Chuyển giới tác động đến sức khỏe, bảo vệ nòi giống như thế nào?

Trước đó, tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế cho biết Việt Nam không cho phép thực hiện việc chuyển đổi giới tính, nên đến nay có khoảng 500 -1.000 người đã ra ngước ngoài chuyển đổi giới tính và về sống ở Việt Nam.

N.Quyết