Theo Citenco, năm 2003, công ty được UBND TP giao quản lý và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm tại bãi rác Đông Thạnh. Đến nay, khu vực này đã có những chuyển biến đáng kể, hình thành nhiều khu vườn trồng các loại cây ăn trái như ổi, dưa lưới và các vườn hoa lan, mai… Đối với việc vận hành nhà máy xử lý chất thải y tế, công nghiệp nguy hại tại công trường này, Citenco sẽ tiếp tục kiểm soát chặt quy trình xử lý. Trước mắt, công ty này phối hợp với các đơn vị liên quan tăng tần suất quan trắc, kiểm soát môi trường ở các khu vực trong và ngoài công trường Đông Thạnh tháng/lần (trước đây mỗi quý 1 lần).

Các nhân viên đang xử lý rác tại công trường Đông Thạnh
Các nhân viên đang xử lý rác tại công trường Đông Thạnh
Tin-ảnh: G.Minh