Con voọc này bị thương ở chân, do ông Niên mua lại từ một nhóm thanh niên cùng huyện trước đó 1 ngày. Ông Niên biết đây là voọc quý được ghi trong Sách đỏ quốc tế, nên quyết định mua để giao nộp cơ quan chức năng.

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát đã báo cáo với Vườn Quốc gia Cúc Phương và tiến hành các thủ tục để bàn giao con voọc. Đây là con voọc chà vá chân xám thứ 17 được phát hiện tại Bình Định.

H.Tuyến