Sáng 29-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM, trọng tâm là kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình các tập thể và cá nhân lãnh đạo cấp TP, quận – huyện và cơ sở theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sáng 29-3

Theo báo cáo của ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, hơn 2 năm qua, TPHCM giữ được mức tăng trưởng cao, bình quân 2 năm (2011-2012) kinh tế TP tăng gần gấp 1,8 lần so với mức tăng bình quân của cả nước. GDP bình quân đầu người năm 2012 tăng 28,5%, bằng 2,3 lần mức bình quân của cả nước.
Trong công tác xây dựng Đảng, đã có sự chuyển biến rất quan trọng về nhận thức qua thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kết luận về 6 nhóm giải pháp, 52 đầu việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. 
Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cho biết ngay sau khi nghị quyết ra đời đã nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn trong nhân dân. Thành ủy TP đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành khoa học, chặt chẽ từ cấp trên xuống.
Ông Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Thành ủy luôn xem trọng vai trò của nhân dân nên đã không ngừng tăng cường mối quan hệ mật thiết với các tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân. Từ đó, đã thấy được sự băn khoăn, lo lắng và bức xúc của họ đối với những vụ việc kéo dài liên quan đến năng lực quản lý, điều hành của các tổ chức đảng, bộ máy chính quyền cơ sở, qua đó kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo nhanh chóng chỉnh đốn, khắc phục kịp thời, tạo niềm tin trong dư luận”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng tranh lưu niệm cho Quận ủy quận 8 - TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của TP, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện Nghị quyết một cách khoa học, bài bản, chặt chẽ và có sáng tạo. Những việc làm của TP đã đóng góp cho Trung ương và cả nước những kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với những việc cần làm trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị TP sớm sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để tìm ra những hạn chế, yếu kém, kinh nghiệm nhằm tìm ra các giải pháp đồng bộ hơn. “Tự mình sửa, tự mình gương mẫu. Người đứng đầu phải làm trước để nêu gương cấp dưới” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư cũng chỉ đạo cần phải xây dựng cơ chế, chính sách, nếu chỉ có tự giác thì không đủ răn đe.

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở TP cần thực hiện đồng bộ để 6 nhóm giải pháp, 52 đầu việc đề ra đạt kết quả tốt.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại quận 8. Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò quan trọng của cấp quận trong hệ thống chính quyền đô thị, rất gần dân, sát dân. Thực tế những năm qua cho thấy quận 8 đã phát huy được sức mạnh tập thể, sức mạnh đoàn kết từ cơ sở, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, để chăm lo phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ... từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
Việc bố trí cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đã góp phần thúc đẩy các phong trào hoạt động của địa phương. Tại đây, công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã được triển khai nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ theo đúng lộ trình, bước đi, qua đó góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tiếp tục kiến nghị về chính quyền đô thị

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, tiếp tục kiến nghị cho phép TPHCM xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Ông Hải đề dẫn văn kiện Đại hội XI của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ về tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước là “Nghiên cứu tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở nông thôn, đô thị và hải đảo”. Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị xác định “TPHCM là đô thị đặc biệt”. Để cụ thể hóa chủ trương, nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, phần hệ thống chính quyền địa phương cần nêu rõ mô hình chính quyền đô thị.

Bài và ảnh: PHAN ANH