Đại sứ Camilla Mellander nhấn mạnh trong những năm qua, cùng với Hội Nữ hộ sinh Việt Nam, bà Phan Thị Hạnh đã thực hiện nhiều dự án cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em nghèo tại khu vực nông thôn, tổ chức nhiều khóa đào tạo cho các nữ hộ sinh ở vùng sâu, vùng xa, góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội.

Đại sứ Camilla Mellander (bìa trái) trao Giải thưởng Midwives4all cho bà Phan Thị Hạnh
Đại sứ Camilla Mellander (bìa trái) trao Giải thưởng Midwives4all cho bà Phan Thị Hạnh

Midwives4all là một phần chiến dịch nâng cao nhận thức triển khai trên toàn cầu do Bộ Ngoại giao Thụy Điển khởi xướng vào năm 2015 với mục tiêu khuyến khích sự gia tăng số lượng các nữ hộ sinh trên toàn thế giới, nhất là tại các nước đang phát triển.

Tin-ảnh: D.Ngọc