Trong số đó, có một nhân vật tên Đ.T.H (nguyên là lãnh đạo một cơ quan tiến hành tố tụng tại TPHCM) đã nhận một khoản không nhỏ từ tay Nguyễn Văn Thành.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, Nguyễn Văn Thọ (tự Thọ “đại úy”) đã chủ động đến kiếm Thành và nhờ “chạy” án. Lúc đó, Trương Văn Cam (Năm Cam) và Thọ “đại úy” đã hẹn gặp một nhân vật lúc bấy giờ đang giữ trách nhiệm điều tra (hiện đang ở tù do liên quan đến vụ án Năm Cam). Tuy nhiên, nhân vật này đã cho biết không thể lo và mách nước giới thiệu cho Đ.T.H. Sau đó, Thọ “đại úy” trực tiếp giao tiền, rồi Thành cùng một người thân tín đã đến giao tiền cho ông H. tận nhà. Tuy nhiên, do vụ giết hại Phan Lê Sơn càng ngày càng phức tạp... phí giao dịch nhằm bịt “lỗ rò” về thông tin càng lớn, nên Năm Cam đã trực tiếp giao một số tiền khá lớn cho Nguyễn Văn Thành và Thành lại đem đến “cầu cạnh” ông Đ.T.H.

N.Hoa – T.Nguyễn