Trong khuôn khổ của diễn đàn, ông Boyarkin Sergei Alexandrovich, Giám đốc Chương trình Tập đoàn Rosatom, giới thiệu lò phản ứng của Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc thế hệ thứ ba, loại 2 vòng tuần hoàn, với hệ số an toàn về môi trường rất cao.

V.Trường