Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 khởi công xây dựng từ tháng 5-1999, đến nay, 3 tổ tuốc-bin khí đã lần lượt phát điện trong năm 2001, cung cấp cho lưới điện quốc gia 1 tỉ KWh.

Tin - ảnh: N. Hữu